E-pit 2023: Jakie zmiany w procesie rozliczania podatku?Wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego wprowadzone zostaną pewne zmiany w procesie rozliczania podatku. Zmiany te dotyczą m.in. wyboru formularza podatkowego, sposobu jego dostarczenia do urzędu skarbowego, a także ewentualnych zmian w stawce podatkowej. W niniejszym poradniku postaramy się przybliżyć najważniejsze zmiany w procesie rozliczania podatku odpowiedzialnego w roku 2023.

Formularz PIT-2023

Dla osób rozliczających się z urzędem skarbowym na podstawie formularza PIT-2023, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, najważniejszą zmianą będzie wybór odpowiedniego formularza. Formularz PIT-2023 wprowadza kilka nowych pozycji, w tym np. dane dotyczące ewentualnych ulg podatkowych oraz dodatkowe pola do wprowadzenia informacji o posiadanych ubezpieczeniach zdrowotnych. Ponadto, formularz został zmieniony tak, aby ułatwić jego wypełnianie w wersji online.

Dostarczanie formularza

Formularz PIT-2023 będzie można dostarczyć do urzędu skarbowego w trzech wersjach: w wersji papierowej, online oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa będzie dostępna w biurze podatkowym lub w placówce pocztowej, natomiast wersja online będzie dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wersja elektroniczna będzie dostępna na specjalnym portalu internetowym, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Rozliczenie można będzie złożyć za pośrednictwem tego portalu, bez konieczności wypełniania formularza.

Jeżeli chodzi o terminy dostarczania formularza, należy pamiętać, że formularz PIT-2023 należy dostarczyć do urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie. Termin dostarczenia formularza zależy od daty zakończenia roku podatkowego. Jeżeli rok podatkowy zakończy się przed 1 marca 2023 r., formularz należy dostarczyć do 30 kwietnia 2023 r. Jeżeli rok podatkowy zakończy się po 1 marca 2023 r., formularz należy dostarczyć do 15 czerwca 2023 r.

Jeżeli rozliczenie podatkowe ma być dostarczone w wersji elektronicznej, należy założyć specjalne konto na portalu internetowym Ministerstwa Finansów. W celu założenia konta należy podać dane osobowe oraz dane dotyczące rozliczanego podatku. Po założeniu konta, będzie można dostarczyć rozliczenie w wersji elektronicznej.

Zmiany w stawce podatkowej

Oprócz zmian w formularzu oraz sposobie dostarczenia rozliczenia, w roku 2023 nastąpią również zmiany w stawce podatkowej. Zmiany te dotyczą głównie osób prowadzących działalność gospodarczą, którym wprowadzona zostanie nowa stawka podatkowa. Nowa stawka będzie wynosić 15% dochodu z działalności gospodarczej, co oznacza, że podatnicy będą płacić mniej niż dotychczas. Ponadto, została wprowadzona stawka podatkowa dla osób fizycznych, która będzie wynosić 19%.

Podsumowując, w roku 2023 wprowadzone zostaną zmiany w procesie rozliczania podatku. Zmiany te dotyczą wyboru formularza podatkowego, sposobu dostarczenia go do urzędu skarbowego oraz ewentualnych zmian w stawce podatkowej. W niniejszym poradniku postaraliśmy się przybliżyć najważniejsze zmiany w procesie rozliczania podatku odpowiedzialnego w roku 2023.