Czarnobyl: Tragedia, która wydarzyła się 36 lat temuŚwiat pamięta tragiczną katastrofę jądrową, która wydarzyła się 36 lat temu w Czarnobylu. Niewielu z nas wie jednak o jej następstwach i o tym, co wydarzyło się po katastrofie. Czarnobylska elektrownia jądrowa znajduje się na Ukrainie, tuż obok miasta Prypeć. Była to jedna z największych elektrowni jądrowych w tamtych czasach, a także najgorszy wypadek w elektrowni jądrowej od czasu wybuchu bomby atomowej w 1945 r. Aby dowiedzieć się więcej o tym, co się stało i jak ta katastrofa zmieniła życie wielu ludzi na zawsze, czytaj dalej.

Co wydarzyło się 26 kwietnia 1986 roku?

26 kwietnia 1986 roku w czarnobylskim reaktorze nr 4 doszło do katastrofalnej eksplozji pary. Przyczyną było połączenie złych decyzji zarządczych operatora i wady konstrukcyjnej reaktora. Według danych elektrownia jądrowa nie była przygotowana na ekstremalne zjawiska zewnętrzne, takie jak burze, tornada, powodzie czy trzęsienia ziemi.

Podczas katastrofy operator elektrowni nie przestrzegał procedur bezpieczeństwa, co spowodowało podniesienie się wody spod rdzenia reaktora. Spowodowało to przegrzanie i pęknięcie rdzenia reaktora, co doprowadziło do uwolnienia materiału radioaktywnego, który rozprzestrzenił się w atmosferze na wiele krajów półkuli północnej.

Wypadek w Czarnobylu był najgorszym wypadkiem w elektrowni jądrowej na świecie, a obecność materiału radioaktywnego uwolnionego podczas awarii zmusiła okoliczną ludność do opuszczenia swoich ziem na stałe. Według WHO liczba ofiar śmiertelnych związanych z katastrofą w Czarnobylu może wynosić nawet 9000, co jest jedynie przybliżonym szacunkiem.

Więcej o Czarnobylu

Czarnobyl to miasto na Ukrainie, które zostało skażone promieniowaniem w wyniku awarii jądrowej z 1986 roku, w której doszło do wybuchu reaktora w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. Czarnobyl znajduje się około 100 mil na północ od Kijowa, stolicy Ukrainy.

Czarnobyl został zbudowany w latach 70. ubiegłego wieku i znajdował się w pobliżu granicy Ukrainy i Białorusi. Obecnie trwa proces likwidacji elektrowni jądrowej w Czarnobylu, co oznacza, że zostanie ona zdemontowana, a teren zostanie poddany rekultywacji lub odkażeniu. Elektrownia działała od 1986 r. do 2000 r., kiedy to została zamknięta po awarii.

Fizyczne i ludzkie żniwo

Bezpośrednie szkody fizyczne spowodowane katastrofą w Czarnobylu ograniczały się do najbliższego otoczenia elektrowni. W wyniku stopienia się elektrowni do atmosfery dostały się duże ilości cząstek radioaktywnych, ale większość z nich opadła na ziemię w ciągu kilku godzin.

Po wypadku ewakuowano teren wokół elektrowni w promieniu 19 mil, a kolejne 6 tys. mil kwadratowych (ok. 16 tys. km2) wyznaczono jako specjalne obszary o ograniczonym dostępie, do których dostęp był ściśle regulowany. Obszar w promieniu 30 mil od elektrowni nadal nie nadaje się do zamieszkania, a kilka obszarów w promieniu 10 mil od elektrowni jest również skażonych.

Obszary, które nadal są skażone przez Czarnobyl, są obecnie poddawane procesowi dekontaminacji. Skutki awarii w Czarnobylu były odczuwalne także poza Ukrainą, Białorusią i Rosją. Opad radioaktywny został wykryty w wielu krajach Europy i Azji. Ponad 5 milionów ludzi na Ukrainie, Białorusi i w Rosji było narażonych na skutki skażenia. Przewiduje się, że długoterminowe skutki zdrowotne będą znaczące dla wielu z tych osób.

Jak od tego czasu zmieniła się Ukraina

Czarnobyl stał się symbolem zagrożeń związanych z energetyką jądrową, choć kilka innych wypadków jądrowych było jeszcze gorszych. Po katastrofie Ukraina przestała eksportować swoją energię elektryczną do innych krajów. Ukraińcy zaczęli też budować nowe elektrownie jądrowe, choć te mają lepsze standardy bezpieczeństwa.

Po katastrofie wprowadzono nowe przepisy bezpieczeństwa. Rząd ukraiński szkoli także ludzi w zakresie dekontaminacji i zbiera pieniądze na długotrwały proces odbudowy. W ciągu ostatnich kilku lat poziom promieniowania obniżył się, ale obszar ten nadal jest uważany za obszar wysokiego ryzyka. Katastrofa w Czarnobylu miała poważne konsekwencje zdrowotne, środowiskowe i ekonomiczne. Długotrwałe skutki promieniowania są nadal badane, ale oczekuje się, że będą one znaczące dla wielu osób, które były narażone na skażenie.