Home

Niepubliczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Nowym Sączu
wita na swojej stronie internetowej

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to miejsce gdzie ludzie, pomagają ludziom. Nasz zespół tworzą specjaliści reprezentujący w swojej pracy dyscypliny z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji.
W naszej poradni udzielamy profesjonalnej pomocy, oferując kompleksową diagnostykę dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczynając terapię koncentrujemy się na niwelowaniu zaburzeń, szukaniu potencjału i mocnych stron podopiecznego oraz dostosowujemy pracę do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Prowadzimy wielokierunkową terapię realizując m.in. program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) dzieci do 7. roku życia.

więcej…

Dlaczego my ?
Zajęcia dla rodziców i dzieci
Terapie
Wspieranie rozwoju i uzdolnnień
Szkolenia dla rad pedagogicznych
Diagnozy - opinie - orzeczenia
Grupa wsparcia

Oferta dla rodziców

– pozwalają na rozszerzenie wiedzy o wychowaniu,
– są doskonałym miejscem w którym można wymieniać i dzielić się doświadczeniem rodzicielskim,
– umożliwiają szukanie różnych dróg w rozwiązywaniu problemów,
– stanowią miejsce, w którym rodzice mogą bezpiecznie mówić o swoich troskach i czują się wysłuchani,
– dają siłę i motywację do działania, szczególnie w chwilach kryzysu,
– dzięki im, mama i tata mogą dokładniej poznawać i razem kreować spójny system wychowawczy,
– motywują do świadomego rodzicielstwa i zmiany stereotypowych postaw wychowawczych.

więcej…


Terapie

W zależności od wskazań diagnostycznych prowadzimy zróżnicowane oddziaływania terapeutyczne:
Terapia psychologiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia SI
Rehabilitacja/fizjoterapia
Neurologopedia
EEG-Biofeedback – fitness dla mózgu

 

Diagnozy orzeczenia opinie

W poradni prowadzimy profesjonalną i całościową diagnostykę niemowląt, dzieci młodzieży i dorosłych. Praca w tym obszarze obejmuje diagnozę:

– Trudności w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
– Zaburzeń funkcji poznawczych – trudności z koncentracją uwagi, spostrzeganiem, zapamiętywaniem, myśleniem przyczynowo – skutkowym
– Gotowości szkolnej – określenia, czy dziecko jest zdolne do podjęcia nauki w szkole

więcej…


Szkolenia dla rad pedagogicznych szkół i przedszkoli

Dla rad pedagogicznych szkół i przedszkoli specjaliści z poradni prowadzą szkolenia według potrzeb. Ostatnio szczególnie ważna jest problematyka bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także przemocy, zwłaszcza przemocy psychicznej i przemocy w Internecie.

 
więcej…

Grupy wsparcia

Od 1 września 2014 r. każde dziecko sześcioletnie (urodzone w pierwszym półroczu) ma obowiązek rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Zadaniem nauczyciela jest wszechstronny rozwój dziecka poprzez wspomaganie jego wrodzonego potencjału i stworzenie możliwości poznawania świata.

więcej…


Zajęcia wspierające

Zajęcia wyrównawcze są propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią. Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniom z trudnościami na miarę ich możliwości w tym:

– umożliwienie uczniom opanowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozwiązywania zadań z treścią,

 

Zajęcia prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem, z wyjątkiem treningów grupowych.
U nas nie ma kolejek!!! Nie musisz czekać na rozpoczęcie terapii!!!

Nasze inne placówki:

Dane Kontaktowe

Zachęcamy do kontaktu

PORADNIA W NOWYM SĄCZU

ul. Narutowicza 2
33-300 Nowy Sącz
Tel. 535 412 345
email: info@nppp.pl

Skontaktuj się z nami