» dr Magdalena Grycman «

dr Magdalena Grycman

Neurologopeda

  • Kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii
    i Rehabilitacji dla Dzieci
  • Członek Stowarzyszenia Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Magdalena Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących.

We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Wiem, czego chcę”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, dwa zestawy ćwiczeń pt. „Jedzenie” i „Emocje” z serii „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się” oraz filmów „Mowa Twojego Dziecka” i „Porozumiewam się choć nie mówię”. Na terenie całej Polski przygotowuje i prowadzi „Cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, opartych na metodzie aktywizacji i superwizji”. Prowadzi również wykłady dla studentów na różnych uczelniach w Polsce. Otrzymała dyplomy i wyróżnienia od Ministra Zdrowia, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Kwidzyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie, jako pierwsza tego typu organizacja w Polsce, otrzymał certyfikat zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000.


Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe więcej


NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KWIDZYNIE Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2010-2014
Administrator: safecode@interia.pl Ostatnia aktualizacja strony: 11.08.2016 r.
facebook