Serdecznie zapraszamy dzieci objęte opieką Poradni wraz z rodzicami
i opiekunami na spotkanie wigilijne w dniu
19 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 15.00

Przewidujemy:
 • wspólne kolędowanie;
 • gry, zabawy, wesołe konkursy z nagrodami;
 • wizytę Świętego Mikołaja;
 • słodki poczęstunek;
 • rozdanie nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Boże Narodzenie w oczach dziecka”.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
w spotkaniu do dnia 12 grudnia 2014 r.
w sekretariacie Poradni.


W imieniu organizatorów
Magdalena Polito

» O nas «

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej

kliknij na osobę, żeby zobaczyć szczegółowy opis
grupowe logopeda kwidzyn

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kwidzynie powstała 1 września 2006 roku.

Organem prowadzącym poradnię jest Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania
w Kwidzynie.

Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Celem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka specjaliści Poradni:

 • ustalają, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunki
  i harmonogram działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 • wspólnie z Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci zapewniają potrzebną terapię i rehabilitację, stosownie do potrzeb dziecka;
 • opracowują i realizują z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania,
  z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka;
 • oceniają postępy dziecka, dokonują analizy skuteczności pomocy udzielanej dziecku jego rodzinie;
 • wprowadzają zmiany w indywidualnym programie wczesnego wspomagania,
  stosownie do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.

Specjaliści zatrudnieni w poradni prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka udzielając dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Poradni oraz naszą ofertą.

Wszystkie Państwa opinie i sugestie są mile widziane.
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KWIDZYNIE Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2010-2014
Administrator: safecode@interia.pl Ostatnia aktualizacja strony: 02.12.2014 r.
facebook