1. Rodzaj zajęć:
 2. Terapia Integracji Sensorycznej
 3. Krótki opis zajęć:
 4. Terapia SI określana jest jako terapia przez zabawę. Polega na stymulowaniu podstawowych systemów sensorycznych: przedsionkowego - odbierającego wrażenia z ruchu ciała, proprioceptywnego i dotykowego - uruchamiających wrażenia czuciowe z mięśni i powierzchni skóry oraz systemu wzrokowego, słuchowego i węchowego. Terapia integracji sensorycznej odbywa się w dużej sali, wyposażonej w specjalistyczne przyrządy. Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych przez różnorodne ćwiczenia np.: turlanie się w beczce, huśtanie na platformie, odpychanie się na deskorolce, zawijanie się w matę.

  Terapia ma charakter indywidualny, dopasowany do potrzeb dziecka i zdiagnozowanych u niego problemów sensorycznych. Wymaga pełnej diagnozy przebiegu procesów SI. Podczas całej terapii stale monitorowany jest problem sensoryczny dziecka poprzez prowadzenie przez terapeutę dokumentacji w postaci notatek, zdjęć oraz nagrań z przebiegu zajęć. Dzięki czemu stale wyznaczane są kolejne cele terapii a także sporządzany aktualny program realizowany przez rodziców w domu lub w środowisku w którym dziecko przebywa.

  Ważnym elementem terapii integracji sensorycznej jest jej częstotliwość. Minimalny czas trwania zajęć to jedna godzina tygodniowo. Jednak w celu osiągnięcia optymalnych efektów zaleca się terapię trwającą dwie godziny tygodniowo.
 5. Dla kogo są one adresowane:
 6. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale z powodzeniem można stosować ją w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się.
 7. Co dziecko / rodzic ma za korzyść z tych zajęć:
 8. Stała i systematyczna terapia integracji sensorycznej wpływa u dziecka na zmianę zachowania w sferze motorycznej i emocjonalnej poprawiając organizację ośrodkowego układu nerwowego. Poprawia funkcje językowe i poznawcze, a przede wszystkim sprawia iż u dzieci objętych terapią zwiększa się efektywnością uczenia się. Dziecko poprzez zabawę wzmacnia swoje umiejętności ruchowe, uczy się inicjować zabawę oraz rozwija umiejętność planowania ruchów ciała. Dzięki stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego uczy się reagować na różne bodźce (słuchowe, wzrokowe, dotykowe, węchowe) oraz spostrzegać różne elementy w otoczeniu.

  Efektywna terapia integracji sensorycznej opiera się na właściwej diecie sensorycznej (program realizowany w domu) i modyfikacji otoczenia. Dzięki terapii integracji sensorycznej rodzice będą mogli (pod okiem terapeuty) monitorować ilość bodźców sensorycznych docierających do mózgu dziecka nie tylko podczas terapii integracji sensorycznej ale również w skutek naturalnej aktywności dziecka w domu, przedszkolu lub w szkole.
Chcesz wiedzieć więcej na temat diagnozy SI, zapraszamy do odwiedzenia strony: www.pstis.pl - zakładka Dla rodziców