Wspieranie rozwoju i uzdolnień

Lp.

Rodzaj usługi

Cena indywidualnej terapii

Cena grupowej terapii

 
  

I spotkanie

(ok. 45 min)

Cykl

(8 spotkań)

I spotkanie

(ok. 45 min)

Cykl

(8 spotkań)

1.Rytmika    
2.Język angielski dla najmłodszych    
3.Pracownia żywego słowa (wspieranie poziomu sprawności językowej i kultury wypowiadania się)    
4.Warsztaty plastyczne