Terapie

W zależności od wskazań diagnostycznych prowadzimy zróżnicowane oddziaływania terapeutyczne:
Terapia psychologiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia SI
Rehabilitacja/fizjoterapia
Neurologopedia
EEG-Biofeedback – fitness dla mózgu

1. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych
2. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej (ADHD)
3. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z dysfunkcjami intelektualnymi
4. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa)
5. Warsztaty komunikacji interpersonalnej: “Jak skutecznie porozumieć się z własnym dzieckiem”
6. Trening radzenia sobie z agresją własną i dziecka
7. Trening asertywności