Kadra

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Dodatkowe informacje
1 mgr Natalia Szatko Logopeda
2 mgr Barbara Biel Pedagog Oligofrenopedagog
3 mgr Agnieszka Chojecka Fizjoterapeuta masażysta
4 mgr Tomasz Obrzud Psycholog/koordynator Pedagog Specjalny
5 mgr Jolanta Grzegorzak Neurologopeda/w-ce dyrektor Oligofrenopedagog
6 mgr Anna Wojnicka-Sępek Pedagog Surdopedagog