» Cennik «

Konsultacje, diagnozy:
Rodzaj zajęć Rodzic otrzymuje na piśmie Cena Czas trwania/Uwagi
Konsultacja / diagnoza psychologiczna Informacja wraz z zaleceniami dla rodziny. 100 zł Zapłać 45 minut
Diagnoza psychologiczna
(Monachijska diagnostyka rozwojowa) – ocena rozwoju dziecka w wieku 0 – 3 lat
Charakterystyka poszczególnych sfer rozwoju wraz z zaleceniami 150 zł Zapłać 60 minut
Porada psychologiczna dla rodziców – diagnoza trudności wychowawczych. Informacja wraz z zaleceniami dla rodziny. 150 zł Zapłać 60 minut
Możliwa realizacja porady w domu*
Wizyty domowe - na terenie Kwidzyna i okolic – obserwacja dziecka w naturalnym dla niego środowisku. Wnioski z obserwacji i zalecenia. 60 zł Zapłać 45 minut
+ cena dojazdu*
Wizyty w przedszkolu/szkole – na terenie Kwidzyna i okolic – obserwacja w środowisku placówki edukacyjnej dziecka. Wnioski z obserwacji i zalecenia. 60 zł Zapłać 45 minut
+ cena dojazdu*
Wizyty w przedszkolu/szkole - Logopedyczne badanie przesiewowo - diagnostyczne Informacja po badaniu 200 zł Zapłać 60 minut
Diagnoza logopedyczna Informacja wraz z zaleceniami. 100 zł Zapłać 60 minut
Diagnoza logopedyczna niemowlęcia - ocena funkcji istotnych dla rozwoju mowy Informacja wraz z zaleceniami. 100 zł Zapłać 60 minut
Diagnoza gotowości szkolnej – bateria 5/6 latków Informacja wraz z zaleceniami. 250 zł Zapłać od 90 minut - do 120 minut
Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Opinia wraz z zaleceniami. 350 zł Zapłać 2 spotkania
x
90 minut
Diagnoza integracji sensorycznej Informacja wraz z zaleceniami. 250 zł Zapłać 2 spotkania
x
60 minut
PEP-R (Profil Psychoedukacyjny) dla dzieci do 7 r. ż. Charakterystyka poszczególnych sfer rozwoju wraz z zaleceniami. 250 zł Zapłać 2 spotkania
x
60 minut
Diagnoza metodą Warnkego Informacja wraz z zaleceniami. 150 zł Zapłać 90 minut
Diagnoza SON-R dla dzieci od 2,5 do 7 r.ż. Analiza funkcji odpowiedzialnych za uczenie się języka. 150 zł Zapłać 60 minut
Zajęcia indywidualne:
Rodzaj zajęć Cena Czas trwania 1 spotkania PROMOCJA
Terapia trudności wychowawczych 60 zł Zapłać 45 minut Pakiet 10 spotkań
rabat 15%
Trening metodą Warnkego – terapia trudności w uczeniu się/ trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni. 70 zł Zapłać 60 minut
Terapia pedagogiczna 60 zł Zapłać 45 minut
Terapia logopedyczna 60 zł Zapłać 45 minut
Terapia integracji sensorycznej 70 zł Zapłać 60 minut
Rehabilitacja ruchowa 60 zł Zapłać 45 minut
Gimnastyka korekcyjna 60 zł Zapłać 45 minut
Zajęcia grupowe: ( zajęcia realizowane po zebraniu grupy min. 4 dzieci )
Rodzaj zajęć Cena Czas trwania
1 spotkania
PROMOCJA
Zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 20 zł Zapłać 60 minut Pakiet 10 spotkań
rabat 20%
Zajęcia prowadzone metodą kinezjologii edukacyjnej wg. Denisona 20 zł Zapłać 60 minut
Zajęcia prowadzone Metodą
Dobrego Startu
25 zł Zapłać 60 minut
Gimnastyka korekcyjna 20 zł Zapłać 60 minut
Zajęcia grupowe prowadzone na terenie przedszkoli, szkół i placówek 100 zł Zapłać 45 minut + cena dojazdu*
*Dojazd do domu lub placówki: 15 zł na terenie Kwidzyna; 20 zł na terenie powiatu kwidzyńskiego
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KWIDZYNIE Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2010-2014
Administrator: safecode@interia.pl Ostatnia aktualizacja strony: 11.08.2016 r.
facebook