1. Rodzaj zajęć:
 2. „Metoda Dobrego Startu” prof. M. Bogdanowicz
 3. Krótki opis zajęć:
 4. Metoda Dobrego Startu to metoda wspierania rozwoju psychomotorycznego dzieci, rehabilitacji psychomotorycznej i edukacji
  z zastosowaniem polisensorycznego uczenia się. Metoda Dobrego Startu ma również aspekt diagnostyczny. Ze względu na polisensoryczne techniki uczenia, stanowiące integralną część zajęć metoda ta jest pomocna
  w edukacji. Odgrywają w niej główną rolę trzy elementy: element wzroku (wzory graficzne - litery), słuchu (piosenka) i motoryki (odtwarzanie wzorów - liter). Doniosłą rolę odgrywa tu również element muzyczny.
 5. Dla kogo są one adresowane:
 6. Program „Piosenki do rysowania” przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 5 roku życia rozwijających się prawidłowo oraz dzieci starszych, których rozwój przebiega z opóźnieniem.
  Program „Od piosenki do literki” dostosowany jest do potrzeb 6 i 7-latków przygotowujących się do nauki pisania i czytania, dzieci u których występuje ryzyko dysleksji oraz starszych u których rozwój jest opóźniony.
 7. Co dziecko / rodzic ma za korzyść z tych zajęć:
 8. Dzięki pracy Metodą Dobrego Startu dziecko rozwija funkcje językowe, spostrzeżeniowe: wzrok, słuch, kinestetyczne (czucie ruchu) i motoryczne, oraz współdziałanie między tymi funkcjami. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonej nauki pisania i czytania. Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych u dzieci z ryzykiem dysleksji skutecznie zapobiega powstawaniu niepowodzeń szkolnych lub ich minimalizowaniu. Jeżeli chodzi o dzieci, których rozwój jest opóźniony, MDS służy rozwijaniu aktywności umysłowej, usprawnianiu psychomotoryki, a tym samym lepszemu funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym i szkolnym. Ułatwia też opanowanie skomplikowanych umiejętności szkolnych.