TEST PEP-R

Profil Psychoedukacyjny PEP-r to narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat, z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem i trudnościami w komunikacji.

Bada siedem sfer funkcjonowania dziecka ważnych ze względu na osiąganie dojrzałości szkolnej: naśladowanie, komunikację, czynności poznawcze, percepcję, motorykę mała i dużą oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Umożliwia także diagnozę zachowań dziecka tzn.: nawiązywanie kontaktów, zainteresowanie zabawą i przedmiotami, reakcję na bodźce i mowę.

Wyniki testu pozwalają ustalić aktualny wiek rozwoju - poziom funkcjonowania na którym obecnie znajduje się dziecko, oraz najbliższą strefę rozwoju - możliwości rozwojowe dziecka.