1. Rodzaj zajęć:
  2. Diagnoza gotowości szkolnej – Bateria 5/6 latka
  3. Krótki opis zajęć:
  4. Bateria 5/6 stanowi narzędzie wieloaspektowej diagnozy rozwoju psychomotorycznego dziecka. W narzędziu tym znajdują się zadania pozwalające na ocenę m. in. sprawności dziecka w obrębie motoryki małej, motoryki dużej, lateralizacji, czynności ruchowych, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, funkcji wzrokowo – przestrzennych, spostrzegawczości wzrokowej, bezpośredniej pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej i sprawności grafomotorycznej, funkcji słuchowo – językowych
    i słownictwa oraz zakresu i głębokości posiadanej wiedzy społecznej.
  5. Dla kogo są one adresowane:
  6. Badania przeznaczone są dla dzieci od 5 – go do ukończenia 7 – go roku życia.
  7. Co dziecko / rodzic ma za korzyść z tych zajęć:
  8. Badania Baterią 5/6 ma na celu zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: